31/5/08

Aplicacions Linux a windows

Aplicació gratuita de virtualització per poder executar programes Linux en un entorn windows. I altres aplicacions interessants: OpenOffice on line...