31/5/08

Aplicacions windows al mac

CrossOver Mac és una eina de pagament per poder executar aplicacions windows a l'entorn Mac és el projecte wine per Mac OS X