3/4/08

Estudi: l'escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària

Aquest projecte té la intenció d'identificar i analitzar els efectes de la introducció d'Internet a les escoles catalanes (educació primària i secundària). L'objectiu és posar de manifest la manera com s'utilitza la xarxa en aquest àmbit i en quina mesura cntribueix a l'aparició, en els centres educatius, d'una nova cultura adaptada a les necessitats de la societat xarxa.

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/escola_xarxa/informe.html