7/6/08

Modificar intèrval copies de seguretat

Per modificar l'intèrval de còpies de seguretat amb Time Machine, cal editar l'arxiu:
/system/library/LaunchDaemos/com.apple.backupd-auto.plist
i a la secció StartInterval, modificar el valor 3600 per qualsvol altre intèrval de temps expressat en segons :