15/6/08

Modificar fons pantalla Login

Per modificar el fons de pantalla per defecte a la finestra de Login i pels nous usuaris:

Anar a Sistema-Libreria-CoreServices
i canviar la imatge DefaultDesktop.jpg

També es pot fer amb:
defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow \ DesktopPicture /users/Shared/FonsPantalla/ImatgeLogin.jpg

el segon paràmetre indica el directori i arxiu que es vol posar com a fons.