10/6/08

Usar Spotlight com a calculadora


Escriu directament l'expressió a spotlight