7/7/08

TV ROW - el Front Row només a la teva TV

El Front Row només es visualitza a la pantalla principal, això és un inconvenient quan el mac està connectat a una TV i aquesta és la pantalla secundària. Una opció és "Activar la duplicació" de pantalles i gaudir del Front Row a les dues pantalles. Però té l'inconvenient que es veu als dos monitors.

TV Row permet automàticament reproduir el Front Row en el segon monitor (en molts casos la TV). Quan es tanca el Front Row, i després d'un senzill OK permet tornar a posar la pantalla del teu mac com a pantalla principal.

Atenció, no usar si no es disposa de segon monitor o TV connectada al mac!!