15/9/08

Disc dur en linia DROPBOX

DropBox és un servei que ens permet sincronitzar una carpeta entre diversos ordinadors i un espai web. Compatible amb mac OSX i Windows i Linux.
Et manté còpies de seguretat i revisions dels diferents arxius que tens.
Permet compartir subcarpetes amb altres usuaris.
Permet donar visibilitat pública a arxius que tenim en la carpeta pública assignant-li una URL directa a l'arxiu.
Imprescindible.
Servei gratuït fins a 2 GB.