15/9/08

Disk inventory X
Utilitat gratuïta que et diu com tenim repartit per tipologia d'arxius l'ús del nostre disc dur.