11/11/08

Allbookmarks

Per disposar des d'una única aplicació dels bookmarks dels teus clients de correu electrònic (només per Mac OS X). És gratuïta i feta pels mateixos autorns de l'exitosa 1Password.
Web per descarregar l'aplicació