23/11/08

Crear un accés directe a una carpeta

Per crar un accés directe d'una carpeta:
Per exemple per crear un accés directe a la carpeta aplicacions, cal anar al terminal:

ln -s Applications/ aplicacions

Paràmetres:
1r paràmetre: -s crar un link simbòlic
2n paràmetre: carpeta original
er. paràmetre: nom de l'accés directe