1/11/08

LogMeIn


LogMeIn Free és un servei gratuït que permet accedir des d'un navegador de forma remota als teus ordinadors a través d'internet. És un servei tipus els de NTR Suport. Compatible amb Mac i PC. Cal crear-se un compte i des dels ordinadors que volguem que siguin controlats instal·lar un programa en local. Una vegada fet això, des del nostre panell de control web podrem accedir a tots els ordinadors que tinguem autoritació.
Tenen també altres serveis de pagament que es poden trobar al web del fabricant.
Més sobre LogMeIn Free
Més sobre el fabricant