23/11/08

Per afegir un stack al Dock

Exemple per afegir un stack d'aplicacions recents:
Executar des del terminal:

defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{ "tile-data" = { "list-type" = 1; }; "tile-type" = "recents-tile"; }'

i després:

killall Dock

Una vegada afegit l'stack, podem amb botó dret triar els diferents tipus d'stack ue soporta el dock