11/12/08

Dreceres de teclat


Memoritzar algunes dreceres de teclat ens poden donar molta agilitat en el treball amb el nostre Mac i estalviar-nos un valuós temps.Dreceres generals:

- Apagar el sistema: crtl+alt+cmd+expulsar
- Reiniciar el sistema: crtl+cmd+expulsar
- Posar en repos: alt+cmd+expulsar
- Apagar monitor: crtl+shift+expulsar

Tecla suprimir en els macbook: fn + Backspace

Dreceres pel finder:
Moure's per les carpetes: cmd+fletxa
Tancar finestra: cmd+W
Tancar totes les finestres: opció+cmd+W ó opció+click tancar
Sortir del programa: cmd+Q
Minimiztar finestres: cmd+M
Minimiztar totes les finestres: opció+click minimitzar
Expulsar: cmd+expulsar

Captura de tota la pantalla: cmd+shift+3
Captura de part de la pantalla: cmd+shift+4 [+ espai surt una càmara de fotos]

Dreceres durant l'arrencada:
Prèmer X: Forçar arrancada OS X
Prèmer Alt: Canviar el volum de arranque

Dreceres del Finder:


Dreceres de menu:
cmd+C: Copiar
cmd+V: Enganxar
cmd+Z: Deshacer
cmd+X: Desfer
cmd+S: Guardar document
cmd+A: Seleccionar tot
cmd+M: Minimitzar finestra
cmd+H: Ocultar Finder
cmd+N: Nova finestra del Finder
cmd+O: Obrir la carpeta seleccionada
cmd+P: Imprimir
cmd+D: Duplicar
Shift+cmd+N: Crear una carpeta nova
Shift+cmd+A: Obrir Aplicacions
Shift+cmd+F: Obrir Preferits (Favoritos)
Shift+cmd+Q: Tancar sessió
Shift+Alt+cmd+Q: Tancar sessió inmediatament
cmd+Borrar: Moure a la Paperera
cmd+shift+borrar: Buidar paperera
cmd+alt+shift+borrar: Buidar paperera sense confirmació
Alt+cmd+M: Minimitzar totes les finestres
cmd+W: Tancar finestra
Alt+cmd+W: Tancar totes les finestres

Altres
Alt+Comando+D: Mostrar/ocultar el Dock
cmd+Tabulador: Canviar d'aplicació
cmd+Cursor Arriba: directori pare
cmd+Cursor Abajo: directori fill
Alt+cmd+Escape: Forçar sortida
Control+Expulsar: Obrir el quadre de diàleg "Reiniciar, Reposo o Apagar equipo"
Control+cmd+Expulsar: Tanca totes les aplicaciones i reiniciar