15/10/08

Programari de Virtualització VirtualBox

Màquina virtual de Sun Microsystems. Gratuït per a ús personal.
Permet fer còrrer un sistema operatiu client (linux o Windows) de forma aïllada en el teu sistema operatiu Host (OS X, Linux i Windows)