25/2/09

Estudi sobre privacitat a les xarxes socials


Nova publicació del "Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)", ha publicat un estudi sobre la privacitat de les dades personals i la seguretat de la informació en les xarxes socials, amb especial atenció als col·lectius més svulnerables, fa una avaluació, diagnosi jurídic, tecnològic, sociològic i de seguretat dels continguts.

Presentació de l'estudi
Estudi sobre la privacitat de les dades personals a les xarxes socials