3/3/09

Les pantalles tàctils segons Microsoft

En el transcurs de la Wharton Business Technology Conference, Microsoft va passar aquet vídeo que situat al 2019 ens ensenya un munt d'utilitats de les pantalles tàctils. Està molt bé!<a href="http://video.msn.com/?mkt=en-GB&playlist=videoByUuids:uuids:a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&showPlaylist=true&from=shared" target="_new" title="Future Vision Montage">Video: Future Vision Montage</a>