13/5/09

La seguretat dels teclats en entredit

Investigadors de l'Ecole Polytechique Federales de Lausanne i de la Security Consultancy Inverse Path han pogut capturar de forma remota (fins a uns 50 metres) el que s'escriu en un teclat a partir de les radiacions electromagnètiques que es generen quan premem les tecles.
Segons ambdós estudis, els investigadors armats d'un osciloscopi i una antena sense fils, han capturat els senyals amb una eficàcia del 95%.
Una notícia dolenta per a la seguretat a les institucions i empreses.

Article complert