18/5/09

Modificar la Mac address

Per veure la Mac address:
#ifconfig en1 | grep ether

Per canviar la Mac address:
#sudo ifconfig en1 ether xx:xx:xx:xx:xx:xx