8/11/09

El con de l'experiència

Les bases que Edgar Dale, pedagòg nordamericà del segle XX, definia en el seu conegut Con de l'experiència, sobre com aprenem i recorden en funció dels diferents medis, reforcen els plantejaments pedagògics per la introducció de les TIC a les aules.