4/12/09

Google Comptes

Cada vegada fem servir més serveis de Google i cada vegada és més difícil saber quines dades té dels nostres comptes. Per a resoldre-ho Google ha fet una pàgina centralitzada que ens dóna tota la informació dels serveis que tenim amb ells.
Per accedir-hi: http://www.google.com/dashboard