11/2/10

Sabies l'origen del nom Google?

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. Googol és el nom matemàtic del número format per un "1" seguit de 100 zeros, aquesta expressió la va inventar cap allàs els anys 30 el nebot de 9 anys del matemàtic E. Kasner. Aquest li va prometre al seu nebot que aquesta nom el faria servir molta gent. Certament el terme va ser usat àmpliament per la comunitat matemàtica.
A mitjans dels 90 Larry Page i Sergey Brin van anomenar al seu buscador BackRub. El 15 de setembre de 1997 van registrar el domini Google.com, es diu que volíen registrar la marca amb el nom original de Googol, però que per un error tipogràfic en el registre va quedar el nom Google. 
Més informació