16/11/10

Google-refine

Nova eina d'escriptori de Google per a estructurar informació procedent de diferents fonts de dades. Hi ha versió per Mac, Linux i Windows
Accés a la pàgina oficinal