7/5/11

Publicada la Guia de contingut digital accessible

El Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de dades, ha elaborat la guia de contingut digital accessible. que dóna informaió pas a pas sobre la manera d'estructurar i donar format als documents de text i a les presentacions fetes amb Microsoft Offic i OpenOffice. També es descriu com realitzar la trasnformació d'aquests documens a format PDF, mantenint-ne les propietats d'accessibilitat per tal que es puquin publicar al web mitjançant Saka i OpemCMS.
http://griho.udl.cat/ca/guies.html