27/12/12

Empreses amb valor social


L’objectiu del Business With Social Value és contribuir a la visibilitat de les empreses socials (aquelles que tenen més d’un 70% de persones amb discapacitat en les seves plantilles i sense ànim de lucre) com un Sector Econòmic Competitiu i de Mercat, amb capacitat per aportar un plus de marqueting social , a les empreses mercantils, que realitzen “negocis” amb elles, apropant aquestes companyies a una visió més humana i compromesa amb la societat. Amb aquesta acció, pretén incrementar el procés de discriminació positiva cap als negocis sense ànim de lucre que integren persones amb discapacitat, aportant un valor social a aquestes transaccions, que se certifica i dóna visibilitat a les companyies mitjançant la utilització de la marca/logotip de Business With Social Value.