17/11/15

Guia per a la configurar la teva privacitat a Facebook

http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/guia-privacidad-facebook/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nftc12_ESP&pk_mail=5686273d-222a-4f54-bb9f-a538555630df
De la ma de Panda Software ens arriba aquest interessant article pas a pas de com configurar la privacitat a Facebook.

Accedir a la guia